Betyg & Intyg (auktoriserade/stämplade/bestyrkta/certifierade översättningar). Vi översätter texter och dokument av många olika slag.

Vi översätter från svenska till engelska med specialisering på dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av utbildning samt internationellt godtagbara översättningar av personliga dokument, t.ex. betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad, d.v.s din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

För mer information om översättning av betyg, intyg och andra handlingar, ring oss eller fyll i en offertförfrågan >>

Exempel på betyg och intyg som vi översätter:

 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Dopbevis
 • Dödsfallsintyg
 • Kursintyg
 • Personbevis
 • Referenser
 • Registerutdrag
 • Registreringsbevis
 • Skolbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utbildningsbevis
 • Utdrag ur folkbokföringsregistret
 • Utdrag ur belastningsregistret

Vi åtar oss även expressuppdrag.

Offertförfrågan: