Översättare som har klarat det statliga kunskapsprovet är ”auktoriserad translator”, vilket är en skyddad yrkestitel. En auktoriserad översättare är enligt lag behörig att bestyrka en översättning.

Det finns i princip inget allmänt lagstadgat krav på att översättare måste vara auktoriserade, men t.ex. domstolarna måste använda auktoriserade översättare om möjligt. Fråga alltid efter auktoriserad översättare när det gäller översättning av betyg och intyg samt andra officiella dokument.

Översättningar utförda av en auktoriserad translator (Authorised Public Translator) kommer med all säkerhet att godtas i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, skolor osv.

Om sekretess är en känslig fråga för dig kom ihåg att auktoriserade translatorer har en lagstadgad tystnadsplikt, i motsats till andra översättare.

Legalisering

En auktoriserad (stämplad) översättning godtas ofta utomlands utan någon ytterligare bestyrkning. Men i vissa fall kan utländska myndigheter i mottagarlandet kräva legalisering. Läs mer om legalisering på: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/juridiska-expeditionen/


Offertförfrågan: