Auktoriserad översättning av adoptionshandlingar och andra familjerättsliga dokument

Svenska adoptionshandlingar måste översättas av auktoriserade översättare (auktoriserade translatorer). Vi tycker att dessa översättningar hör till de mest roliga och givande texterna att arbeta med och vi tar gärna hand om era dokument.

Vi har översatt texter åt Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA (tidigare NIA), t.ex. deras handbok rörande internationella adoptioner. Vi översätter från svenska till engelska.

Vi utför även översättningar av andra familjerättsliga dokument. För mer information kontakta oss >>

Exempel på dokument som vi översätter åt privatpersoner:

 • Adoptionshandlingar:
  Hemutredning
  Referenser
  Läkarutlåtande
  Medgivande
  Tingsrättsbeslut
  Uppföljningsrapporter
 • Referenser
 • Dopbevis
 • Registreringsbevis
 • Utdrag ur folkbokföringsregistret
 • Utdrag från skattemyndigheten
 • Bouppteckningar
 • Testamente
 • Äktenskapsförord/samboavtal
 • Vigselbevis
 • Vårdnadstvister
 • Dödsfallsintyg
 • Utdrag ur belastningsregistret

Offertförfrågan: